Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur nedir?

Çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler